Make your own free website on Tripod.com

banner.jpg

Cirkelwerk

Home
Wicca
Soorten Heksen
Cirkelwerk
Sabbats
BiografieŽn
Wiccan Rede
Runen
elfen
B.O.S
Pentagram
Alternatieve geneeskunde
Pagan Bands
boeken
Wallpapers
Links
Mail

wiccalijn.gif

Een ritueel plannen

witchcirkel.gif

Een ritueel kan je natuurlijk altijd naar eigen hand zetten of zelfs helemaal zelf bedenken.
Het ritueel hoeft ook niet steeds het zelfde te zijn .
Voor een ritueel uitvoeren is het het belangrijkst dat je de juiste bedoelingen hebt. 
Dat je niet energie gaat oproepen die nergens heen kan ; dat is meer iets voor een onvolwassen ego dan voor een deskundige heks .
Wat kan dan wel de bedoeling zijn : viering voor een festiviteit of maan viering , de uitvoering van een spreuk of genezing .
Wat het ook is onthoud dat de degene die het ritueel uitvoert degene is die de verantwoordelijk heeft en moet nemen  .
Die gene moet dan ook altijd zijn intenties voor ogen houden.
 
Veel wicca's werken graag buiten omdat ze dan dichter bij de natuur zijn .
Hier zitten echter wel wat nadelen aan , ze kunnen bijvoorbeeld niet lukken door slecht weer of door gebrek aan privacy.
Als je het hele jaar in een warm klimaat woont en een geschikte locatie hebt gevonden is er merendeel niks aan de hand .
Maar in een koud en/of nat klimaat is het moeilijk om je eigen te concentreren en het is ook niet leuk als steeds de kaarsen uit gaan door de kou en/of de regen .
Daarnaast is het ook niet prettig als je een ritueel houdt en er een hele mensen menigte om je heen verzamelt of dat de brandweer komt om je vreugdevuur te blussen , privacy is dus ook zeer belangrijk.
 
schijngestalten van de maan
 
Als je een ritueel houdt moet je wel rekening houden met de stand van de maan .
Wicca's zien de maan nog steeds als een goddelijk symbool van de Godin die door haar verschillende schijngestalten diverse energieŽn naar magische handelingen brengt .
  
De maan en de associaties
 
nieuwe maan : de tijd van een nieuw begin , de zaaitijd waarin zich ideeŽn vormen.
 
Wassende maan : Het maagdasspect van de Godin.     moon.jpg
Een goede tijd voor possitieve magie of rituelen.
 
Volle maan : Het moederasspect van de Godin .
Een tijd van vervulling , zegeningen en viering .
De psychische kracht is op zijn hoogst .
 
Afnemende maan : Het aspect Oude Wijze van de Godin.
Een tijd voor verbannende magie. 

glitterlijn.gif

wiccacirkel.jpg

De magische cirkel
 
De cirkel is een symbolische vorm die al eeuwen lang overal ter wereld voor magie gebruikt wordt.
De omtrek van de cirkel scheidt alles binnen de cirkel van alles wat daar buiten is .
Een cirkel kent geen begin en geen einde en vertegenwoordig daarom oneindigheid .
Het gebied in de cirkel wordt beschouwd als een plaats buiten de normale ruimte en tijd.
Buiten de cirkel bestaan de normale tijd en realiteit .
Er moet een klein ritueel worden uitgevoerd als het noodzakelijk is van de ene naar de andere wereld te gaan , zodat de twee gescheiden blijven.
Voor magische doeleinden moet een cirkel voornamelijk ongewenste invloeden buiten houden en eventuele krachten die voor magie worden opgeroepen  , in de cirkel houden .
De opgeroepen energie kan dan worden geconcentreerd voor het beoogde doel , voordat die over de afbakening wordt gestuurd .
 
De cirkel trekken
 
Om een cirkel te trekken gebruik je de athame, het zwaard of de staf. Drie maal loop je in een cirkel, de athame naar buiten wijzend terwijl je een tekst uitspreekt om de cirkel op te roepen. Het beste is om deze tekst zelf te schrijven, probeer dan de belangrijkste functies van de cirkel erin te noemen. Als die tekst klaar is zou die zo kunnen luiden:


“Wij betoveren je, o cirkel van kracht,
zodat je een grens vormt tussen de wereld van de mensen en het domein van de machtigen;
een wachter en beschermer die de kracht die we in je gaan opwekken zal vasthouden
en ons zal beschermen tegen krachten van buitenaf.
Hiervoor zegenen en wijden wij je.”


Stel je hierbij voor dat uit de top van je athame een straal energie komt die een cirkel van pure energie vormt terwijl de de eerste keer rondloopt. Bij de volgende twee omwentelingen vormt de cirkel zich tot een bol om jou en het altaar heen. Waar nodig gaat deze cirkel door de vloer, muren en als het echt niet anders kan door voorwerpen heen. Als de cirkel eenmaal getrokken is stap je er normaal gesproken niet meer doorheen. In groepen kunnen daar echter uitzonderingen voor bestaan, in veel tradities is het normaal dat er niemand in de cirkel staat als die getrokken wordt. Als het trekken van de cirkel voltooid is wordt de bezem ervoor gelegd of met de athame een opening gemaakt (alsof je een vlies van onder naar boven open snijdt) waarna de wicca’s binnen kunnen stappen. Als iedereen binnen is wordt de bezem naar binnen getrokken en de opening weer met de athame gesloten (van boven naar beneden).

Als de cirkel is opgeroepen mag je daarbinnen alleen nog maar ‘deosil’ rondlopen. Dat wil zeggen in de richting waarin de wijzers van de klok rondgaan, niet ertegenin, wat widdershins heet. Als je dus iets moet hebben dat rechts naast je ligt maar waar je niet aankomt loop je in de richting van de klok rond het altaar, pak je het voorwerp en ga je weer zitten.

 

glitterlijn.gif

heks03.gif

De Elementen Aanroepen

De volgende stap is het aanroepen van de elementen. Afhankelijk van waar je je prettig bij voelt kun je de pure natuurkrachten oproepen of de energetische krachten daarachter die voor elke element een ‘heerser’ en verschillende soorten elementale wezens omvatten.
Voor het oproepen van de elementen zet je tijdens de voorbereidingen net binnen de cirkel vier kaarsen neer, op elke windrichting een kaars die een element weergeeft met de juiste kleur:

Noord = Aarde = Geel/bruin = Boreas
Oost = Lucht = Blauw = Eurius
Zuid = Vuur = Rood = Notus
West = Water = Groen = Zephyrus.


Je begint vervolgens in het noorden, je loopt er deosil naartoe met een aansteker of lucifer en je athame. Je steekt de elementale kaars aan en tekent een oproepend pentagram terwijl je en oproepingstekst uitspreekt, die je ook weer heb beste zelf kunt schrijven.
Een oproepend pentagram teken je door in de punt ervoor te beginnen, en dan in een lijn door het pentagram te tekenen. Voor de elementen is dat dus:

Aarde: Vuur – aarde – geest – water – lucht – vuur – en tenslotte weer aarde.
Lucht: Water – lucht – vuur – aarde – geest – water en tenslotte weer lucht.
Vuur: Lucht – vuur – aarde – geest – water lucht en tenslotte weer vuur.
Water: Geest – water – lucht – vuur – aarde – geest en tenslotte weer water.


In deze volgorde ga je de vier elementen langs, steek je bij elk de elementale kaars aan en roep je de elementale krachten aan, hierbij vraag je ze letterlijk om hun hulp. Visualiseer bij het oproepen van die krachten de elementale wereld en de wezens die erbij horen.

Bij vuur is dat een vurige brandende wereld, de wezens zijn rode hagedissen en de heerser is een jonge man met een donkerrode mantel en een lange staf in zijn hand. Het is een jonge man die levenslustig en energiek overkomt.

Voor lucht is dat een wereld met nauwelijks vaste bodem, de wezens zijn halfetherische androgyne wezens de gedeeltelijk doorzichtig zijn en door de lucht zweven. De heerser draagt een blauwe mantel en een lang zwaard aan zijn zijde. Het is een ietwat oudere man met lang grijs haar, desalniettemin ziet hij nog sterk en energiek uit, zijn ogen stralen een immense wijsheid uit.

Voor aarde is dat een grotendeels ‘ondergrondse’ wereld. De wezens die hier bij horen zijn gnomen, kleine wezens die goed kunnen graven. De heerser draag een donkergele of bruine mantel, heeft een gedrongen figuur en ziet misschien wel een beetje nors uit. In zijn hand houdt hij een kommetje met zout.

En voor water tenslotte is dit een wereld die bijna volledig met water bedekt is. De wezens hier lijken op zeemeerminnen maar kunnen zowel mannelijk als vrouwelijk zijn. De heerser draagt een blauwe mantel en heeft lang golvend haar en een lang, slank voorkomen.In zijn hand houdt hij een drietand als hij onder water is of een kelk als hij zich op het land bevindt (bijvoorbeeld in jouw kamer).

Het vijfde element, de geest kent geen oproepend pentagram, noch een aanroeping of een wereld. Dit is namelijk een combinatie van het jou zelf en het goddelijke dat je later nog apart aanroept.
(N.b. indien dat beter voelt kunnen de heersers natuurlijk ook vrouwen zijn, mannelijk en vrouwelijk zijn begrippen die in deze betekenis nauwelijks betekenis hebben op deze niveau’s. daarnaast werken niet alle Wicca met de heersers, zij zien het geheel van een bepaald element 'de machtigen' zonder personificatie).

De oproepende tekst zou als volgt kunnen luiden:

“Machtigen van het oosten, Eurius heer van licht, kom in beweging
We roepen u aan, we roepen u op om onze cirkel te beschermen en bij ons ritueel aanwezig te zijn.”

Als je dit gebruikt spreekt het voor zich dat je het oosten ook kan vervangen door de andere windrichtingen en heersers .

Maar je kan natuurlijk ook iets zelf verzinnen .

pinkmoon.gif

guest7a.gif
Please sign my gastbook