Make your own free website on Tripod.com

banner.jpg

elfen

Home
Wicca
Soorten Heksen
Cirkelwerk
Sabbats
BiografieŽn
Wiccan Rede
Runen
elfen
B.O.S
Pentagram
Alternatieve geneeskunde
Pagan Bands
boeken
Wallpapers
Links
Mail

Wonderljke wezentjes

ani-34.gif

Het elfenlichaam is gevormd uit de meest verfijnde materie. Wanneer elfen onzichtbaar zijn, bevinden zij zich in een ETHERISCHE toestand (bijna ijler dan gas), en zijn ze onzichtbaar dan heeft hun gestalte een ASTRALE vorm aangenomen (dat wil zeggen nog verfijnden dan het etherische niveau). Ze kunnen van die toestanden wisselen naar het hun uitkomt, maar in astrale staat zijn ze alleen zichtbaar voor helderzienden. De materie van hun vorm is zo vloeibaar en gevoelig, dat deze gemodelleerd kan worden door vluchtige zaken als gedachten of gevoelens. Hun gebruikelijke staat is die van een pulserende lichtbol met een heldere kern, maar als die zich condenseert en ze zich materialiseren tot het etherische niveau, dan gebruiken ze vaak een collectief bewustzijn als blauwdruk voor hun vorm. Hun gestalte wordt - dan bepaald door nagebootste elementen van planten of dieren, of door het aannemen van traditionele vormen; ook onderscheppen ze wel onderbewuste menselijke gedachtenpatronen
In zijn uiterlijk zal een elf dus dikwijls ons vooroordeel over hem weerspiegelen. Vandaar dat er een grote verscheidenheid van elfengestalten is, maar dat deze in het algemeen gebaseerd zijn op een verkleining van de mens, met gewoonlijk de een of andere misvorming of overdrijving met betrekking tot gelaatstrekken of ledematen. Gezien het etherische wezen van een elf, kan deze naar believen van afmeting veranderen, maar is een elf van nature klein, dan kost het hem veel inspanning om voor langere tijd een groter volume aan te nemen. Wil hij een nieuwe gedaante aannemen, dan moet hij zich deze scherp voor ogen houden en stevig in zijn geheugen prenten, want zodra zijn concentratie afneemt, vervalt hij in zijn normale gedaante. De energie die in een elfenlichaam is samengebald, vindt vaak zijn uitdrukking in wuivende lokken of gespreide vleugels in prachtige, steeds wisselende kleuren. Vleugels die evenwel niet dienen om te vliegen, want elfen kunnen ook zonder deze naar believen lucht en materie doorklieven.
 

neon-05.gif

guest7a.gif
Please sign my gastbook