Make your own free website on Tripod.com

banner.jpg

Runen

Home
Wicca
Soorten Heksen
Cirkelwerk
Sabbats
BiografieŽn
Wiccan Rede
Runen
elfen
B.O.S
Pentagram
Alternatieve geneeskunde
Pagan Bands
boeken
Wallpapers
Links
Mail

Runen en hun betekenis

runen.jpg

Runen zijn lettertekens die omstreeks het begin van onze jaartelling in de Skandinavische landen gebruikt werden. Het woord rune betekent oorspronkelijk ' geheim ' . De tekens zouden een magische kracht moeten bezitten. Volgens een mythe hing de germaanse god Odin zich zelf 9 dagen in een leren zak aan de wereldboom waarna hij de Runen ontving. Op deze manier krijg hij de macht over de runentekens en hun betekenis .



Runen worden ook wel gebruikt om voorspellingen te doen. Men gooit dan de stenen met de runentekens en maakt dan op grond van de combinatie die bij het werpen is ontstaan een voorspelling over de gene die de stenen heeft geworpen.



volgens de mythe was Odin de ontdekker van de Runen.
Hij hing zich, met een speer doorstoken, 9dagen aan een boom.
Aan het eind van de 9 dagen kende hij de Runen.
Volgens een overlevering zag Odin ze liggen in het vocht, dat uit de schedel was gedropen van een reus die onder de boom had geslapen.



De herkomst blijft onzeker.
Odin zong ze in symbolische verzen en gaf elk vers een teken.
Nadat hij ze gezongen had, viel hij van de boom op de grond, en was de beproeving ten einde.
Odin gaf de Runen door aan zijn priesters.



Hier volgen de runentekens en hun betekenis :



1 Fehu : vee; bezittingen, roerende goederen, begin



2 Uruz: oeros; ongetemde kracht, laten zien wat je waard bent



3 Thurisaz: doorn, reus; bescherming, verzorging



4 Ansuz: god;taal, communicaite, creatieve energie



5 Riadho: wiel, wagen; vervoermiddel, reizen, leren



6 Kenaz: toorts; (kamp)vuur, licht, kennis



7 Gebo: geschenk; delen, verbinding, partnerschap



8 Wunjo: geluk; vreugde, vervulde wensen



9 Hagalaz: hagel; verstoring, chaos, zucht naar controle



10 Nauthiz: nood; noodzaak, (nood)lot, volharding



11 Isa: ijs; vertraging, rust, wijsheid



12 Jera: jaar; oogst, cyclus, succes door geduldig werken



13 Eihwaz: taxusboom; ernst, bedachtzaamheid, transformatie/dood



14 Perthro: dobbelbeker; (kans)spel, vermaak, gezelligheid



15 Elhaz: eland (gewei), elandzegge, verdediging, ademruimte



16 Sowilo: zon; macht, de kracht om het juiste te doen



17 Teiwaz: de god Teiwaz; vaderfiguur, mannelijke aspecten



18 Berkano:berk, de moedergodin; moederfiguur, vrouwelijke aspecten



19 Ehwaz: paard: trouw, loyaliteit, versnelling



20 Mannaz: mens, man; intellect, 'het hogere ik'



21 Laguz: water, zee; gevoelens, introspectie



22 Ingwaz: de god Ing; inspiratie, intuÔtie, paranormale begaafdheden



23 Dagaz: dag; dageraad, (dag)licht, doorbraak



24 Othala: ouderlijk huis, vaderland; vaste rijkdom, bestemming, bestendiging

guest7a.gif
Please sign my gastbook